Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om sin psykiska ohälsa kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig och andra sv

2081

Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma 7.5 hp Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Övriga ämnen€ GX - Grundnivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för klinisk neurovetenskap Styrelsen för utbildning 2011-07-01 Styrelsen för utbildning 2012-06-28 Höstterminen 2012 Särskild behörighet

Transkulturell psykiatri. Kursen tillhör blocket sjukdomslära för kurserna inom vuxenpsykiatrin. Den handlar om det aktuella kunskapsläget inom asyl-, flykting- och traumapsykiatri, etiskt förhållningssätt och kliniska arbetsmetoder i den mångkulturella vården. Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp HT 2011 En kurs som vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar inom psykiatri, primärvård och kommun.

Transkulturell psykiatri kurs

  1. Tens kontraindikation
  2. Trött på att runka
  3. Yrkesutbildning hundmassör
  4. Sam carr
  5. Digital årsredovisning uf
  6. Np engelska 6
  7. När sätter man potatis
  8. Övervintring av pelargoner
  9. Salutary neglect meant
  10. Traumatiska kriser

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för kurserna inom vuxenpsykiatrin. Den handlar om det aktuella kunskapsläget inom asyl-, flykting- och traumapsykiatri, etiskt förhållningssätt och kliniska arbetsmetoder i den mångkulturella vården. Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp HT 2011 En kurs som vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar inom psykiatri, primärvård och kommun. Kursen ska ge bred, Denna kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar inom psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling.

Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap  Arbetar du med flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem?

Transkulturellt Centrum har två uppdrag: Vi ska öka kunskapen i transkulturella frågor hos personal inom hälsovård, sjukvård och tandvård. Vi ska också främja hälsa och …

Transkulturell psykiatri ger en angelägen och grundläggande introduktion till ämnet för studerande såväl som yrkesverksamma inom primärvård, psykiatri, kommunens socialpsykiatri och … b4 Kurs i försäkringsmedicin, Psykiatri och samhälle b5 Kurs i palliativ vård, kurs i existentiell hälsa alt. annan utbildning där sådana ämnen ingår c-delmål Förslag på kurser c1 Två kurser av följande: Affektiva sjukdomar, Neurovetenskap, Personlighetsstörningar, Psykiatrisk diagnostik, Psykossjukdomar, Ångestsjukdomar Kursen avser att ge övergripande kunskaper i psykiatrisk diagnostik och sjukdomslära, samt principer för behandling, rehabilitering och prevention. Efter avslutad kurs skall studenten ha uppnått följande mål: Kunskap och förståelse.

Transkulturell psykiatri av Sofie Bäärnhielm. Häftad Svenska, 2020-10-16. 584. Köp. Spara som favorit Specialorder (osäker tillgång). Skickas inom 11-20 vardagar. Gratis frakt inom Sverige över 159 kr för privatpersoner. Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara

Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän. Denna kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar inom psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling. Sista Behörighet Gymnasieutbildning eller motsvarande.

VUP - Transkulturell psykiatri, Stockholm, VT 2019. Kursgivare: Sofie Bäärnhielm. Kursmötesdagar: 13-15/2 - 2019., 14 Jan 2019 - Open catalogue Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om sin psykiska ohälsa kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig och andra sv METIS-kurs: Transkulturell psykiatri. Kursämne: Transkulturell psykiatri Syfte: Att ge redskap i kulturmöten samt stimulera till aktivt kunskapssökande, lärande och tillämpning i den kliniska vardagen. Kursstart: 2016-10-24 Kursmötesdagar: 2016-11-23 - 2016-11-25 Kursslut: 2016-12-19 Ort: Göteborg Kursen avser att ge övergripande kunskaper i psykiatrisk diagnostik och sjukdomslära, samt principer för behandling, rehabilitering och prevention. psykologiska och psykopedagogiska interventioner, suicidprevention, transkulturell psykiatri, äldrepsykiatri, psykiska funktionshinder psykologiska modeller och interventioner, psykopedagogiska interventioner, rättspsykiatri, suicidprevention, transkulturell psykiatri, äldrepsykiatri.
Service center seagate

Transkulturell psykiatri kurs

Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som vänder sig till anställda i kommuner, sjukvården och på Arbetsförmedlingen. Transkulturellt Centrum har två uppdrag: Vi ska öka kunskapen i transkulturella frågor hos personal inom hälsovård, sjukvård och tandvård. Vi ska också främja hälsa och … Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma Hp 7,5 hp Utbildningsform Kursen behandlar följande teman: Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt, för både barn och vuxna.

Lokal: Transkulturellt centrum. Mer information Transkulturell psykiatri. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling (Kap 3, 8, 17-20) Kurserna enligt METIS-formatet omfattar sammanlagt en veckas arbetstid (40 timmar), men tiden är fördelad på tre delar.
Degenerated discs in lower back

Transkulturell psykiatri kurs lönespecifikation västerås stad
vidarefakturering kostnader
vvs installation af vaskemaskine
volt östermalm
brödrost uppfinnare kvinna

obligatoriske grunnkurs på 120 timer, obligatoriske emnekurs på 100 timer og 50 valgfrie kurstimer. I ny ordning er grunnkursene I-IV i psykiatri nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter, Transkulturell psykiatri. Lov om psykisk helseve

Används bl a i följande kurser. PM1607​  15 sep.


Hälsopartner sandviken
jonas sjostedt langd

psykiska funktionshinder psykologiska modeller och interventioner, psykopedagogiska interventioner, rättspsykiatri, suicidprevention, transkulturell psykiatri, äldrepsykiatri. Undervisning. Kursen ges på kvartsfart under två terminer. Kursen är till stora delar webbaserad och bygger på självstudier.

Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp HT 2020 Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som vänder sig till anställda i kommuner, sjukvården och på Arbetsförmedlingen. Transkulturell psykiatri inklusive migrations-, asyl- och flyktingfrågor Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren redskap för och förtrogenhet med kulturmöten samt stimulera till aktivt lärande och tillämpande av transkulturell psykiatri i den kliniska vardagen. Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp HT 2020 - Distanskurs Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som vänder sig till anställda i kommuner, sjukvården och på Arbetsförmedlingen. För studenter på kursen Transkulturell psykiatri–migration, psykisk ohälsa och trauma kurskod 9K8048 .

Kursen ger kunskap om psykopatologiska grundbegrepp och de diagnostiska system som används inom psykiatri, en översikt över vanliga psykopatologiska tillstånd samt kännedom om olika Rättspsykiatri. 47 Transkulturell psykiatri. Nej​.

Utsatta Efter avslutad kurs ska studenten med avseende på Transkulturell psykiatri.

psykiska funktionshinder psykologiska modeller och interventioner, psykopedagogiska interventioner, rättspsykiatri, suicidprevention, transkulturell psykiatri, äldrepsykiatri. Undervisning. Kursen ges på kvartsfart under två terminer. Kursen är till stora delar webbaserad och bygger på självstudier. Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän.