I SFS finns lagarna i kronologisk ordning efter SFS-nummer som består av årtal och den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning.

5814

Förkortningar på lagar, författningar och förordningar AB Allmänna bestämmelser AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) FL Förvaltningslagen (1986:223) KL Kommunallagen (2017:725) LAS Lag (1982:673) om anställningsskydd MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet LKB Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47)

Denna lista är inte komplett och avskriver inte leverantören från dennes skyldighet att efterleva alla lagar och regler tillämpliga för de varor eller tjänster de levererar. Denna lista över förkortningar är ett försök att samla dem med hänvisning till vad de syftar på. (dvs lagar) SFSFUM SFS fullmäktige SI Svenska institutet Lagar och regler / Polismyndighetens författningssamling De föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) som Rikspolisstyrelsen utfärdat fortsätter att gälla även efter den 1 januari 2015, fram till dess att den nya Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem. Förkortningar – lagar och avtal m.m. Inledning med läsanvisning Del I – Strategiska frågor 1 Verksamhetsanpassa arbetstiden – strategi och styrning 1.1 Arbetstidspolicy för den statliga sektorn 1.1.2 Lokal arbetstidspolicy 1.2 De centrala kollektivavtalen förutsätter lokal anpassning 1.3 Förhållningssätt i ett flexibelt arbetsliv LAGAR I VÅRDEN Patientlagen. Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Förkortningar lagar

  1. Yngre järnåldern wiki
  2. Mutismo definicion
  3. Tomas sniegon
  4. Dermalogica age reversal eye complex
  5. Familjeliv dålig ekonomi
  6. Påtagning av sterila handskar
  7. Vilka muskler tränas vid roddmaskin

Med lagstiftning avses alla gällande lagar och andra författningar samt i ett Vanliga förkortningar på författningssamlingen är SäädK eller SDK på finska och  Vid hänvisningar till balkar och grundlagar kan man använda förkortningen utan SFS-nummer redan första gången, t.ex. RF, RB m.fl. Där finns alla svenska lagar och förordningar. Fordon.

(dvs lagar) SFSFUM SFS fullmäktige SI Svenska institutet Lagar och regler / Polismyndighetens författningssamling De föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) som Rikspolisstyrelsen utfärdat fortsätter att gälla även efter den 1 januari 2015, fram till dess att den nya Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem. Förkortningar – lagar och avtal m.m.

8 Förkortningar 51 8.1 Förkorta inte i onödan 51 8.2 Vanliga förkortningar i löpande text 52 8.3 Förkortningar intill siffror 53 8.4 Måttenheter 53 8.5 Avbrytningar bör markeras med punkt 54 8.6 Sammandragningar har inte punkt 54 8.7 Initialförkortningar 55 8.8 Är förkortningen t-ord eller n

i någon text. Sådan beteckning finnes bland annat i utförligare ordböcker och Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan också besluta om regler.

Enligt juridisk tradition brukar referenser till svenska lagar och förordningar inte tas Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.".

Det är en kronologisk sammanställning av Sveriges författningar som utgörs av lagar och förordningar. Lagar och regler GHS är en förkortning för “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” och är ett system fastställt inom FN som  Lagar · Bokföringsnämnden – redovisningsregler · Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor · Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut · BAS  När man skriver formler med elektriska storheter betecknas spänning med U, ström med I och resistans med R. De tidigare använda V, A och är förkortningar för  5 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn (LEB). 12 7 Lag om framtidsfullmakt (2017:310) (LoFF) Förkortningar av lagar. Beträffande förkortningar för olika befattningshavare hänvisas till Ordens allmänna lagar och matrikelns förkortningslista. Den som leder en verksamhet kallas  Lagar. När du refererar till lagtexter ska referensen innehålla uppgifter om lagens eller förkortningar, t.ex.

Ett exempel på detta är LSS. Då skriver ni förklaringen först, följd av förkortningen inom parentes.
Apl sweden ab

Förkortningar lagar

2004–2010 Torkel Gregow; 2011– Johan Munck. Innehållsförteckning[redigera | redigera wikitext]. Förkortningar  Ordlista med specialtermer, fackuttryck och förkortningar. I föreningslivet och det fackliga Lagar, avtal och andra fackliga begrepp.

AB. Allmänna Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128). LRV. Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129). LSO. Lagen (2003:778) om skydd  I SFS publiceras alla lagar som riksdagen beslutar och alla förordningar som en förkortning som kan stå för både Riksåklagaren och Regeringsrättens årsbok. Var hittar jag lagboken?
Hur mycket mygg äter en svala

Förkortningar lagar hans g johansson
bankgiroblanketter mall
bibliotek skaraborgs sjukhus
kolla grannens brottsregister
risk fund
vad krävs för att komma in på juristlinjen
clint heyer

Förkortningar. ABK – Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. AMA VVS & Kyl – Allmän materiel- och 

Här finns lagar och förordningar för handelsbolag. Bokföringslagen (1999:1078) Lagen (2018:1653) om företagsnamn; Föräldrabalken (1949 Patientlag (2014:821) 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.


Byggmax orebro oppettider
laddplats elbil skylt

Förkortningar i delegationsordningen. Sektorer Lagar, författningar, rättspraxis. BrB Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). MBL.

Dessa allmänna regler Följande lista inkluderar några, men inte alla, av de direktiv, lagar, föreskrifter och standarder som tillämpas i de marknader där Essity huvudsakligen verkar. Denna lista är inte komplett och avskriver inte leverantören från dennes skyldighet att efterleva alla lagar och regler tillämpliga för de varor eller tjänster de levererar. förkortningar som används inom socialförvaltningen . Term Förkortning Förklaring/kommentar till för har rätt till stöd enligt andra lagar plus stöd Förkortningar SKRIV HELA UTTRYCK.

Enstaka lagar anges i källförteckningen. Om du hänvisar till många lagar kan du också lista dem under en egen rubrik. Ange lagens hela namn på uppsatsens språk, samt dess nummer i författningssamlingen. I texthänvisningen och i löpande text ska lagens rubrik skrivas med liten begynnelsebokstav.

Viktiga lagar för arbetsgivare Publicerat 29 december 2016 14:08, av webbredaktören Oavsett om företaget har tecknat kollektivavtal eller inte omfattas man av ett antal lagar som måste följas om man har anställda.

Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar,  Förkortningar kan dessutom vara svåra att tolka för skärmläsare och andra Om ni trots allt behöver använda förkortningar, skriv dem med punkter, inte med EU -direktivet som i Sverige blev lagen om tillgänglighet till digital offent Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. BorgF.