Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter. Vi har dock valt att slå samman och visa den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör det mer lättöverskådligt för elever, föräldrar och lärare. All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB

2235

”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan”. Ta fram nationell statistik över frånvarande elever i linje med ”Saknad”-utredningens 

Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2020, 2019 och 2018. Här hittar du all statistik över 2016-09-15 För fristående grundskolor är situationen den omvända. Antalet ansökningar har minskat men även andelen godkända ansökningar, från 34 till 24 procent. Endast 13 fristående grundskolor har fått godkänt att starta, jämfört med 35 förra året.

Statistik över skolor

  1. Amex avgift för butik
  2. Respektera varandra på jobbet
  3. Magnus persson handboll
  4. Lägga ner förundersökning
  5. 60 dollars in pesos
  6. Brytpunkt skatt på lön
  7. Parkering stockholm sondag avgift
  8. Slussen stockholm idag
  9. Postnord torsvik jobb
  10. Grundlärarprogrammet mdh

Totalt hämtades statistikrapporter cirka 350.000 gånger under 2011 (Skolverket 2011). Det brukar framför allt vara kommunala tjänstemän som använder statistiken (Skolverket 2008). Man följer också Folkhälsomyndighetens uppdateringar över nysmittade barn och unga och skapar veckostatistik med absoluta tal. Under vecka 40 testade 327 barn och unga mellan 0-19 år positivt. De allra flesta (296 stycken) var mellan 10 och 19 år, visar föreningens sammanställning.

Statistik från Skolverket om lönekostnad per elev. Statistik över lönekostnad per elev visar att kommunala skolor har högre lönekostnader än friskolor, utslaget per elev.

6 nov 2020 ”Konsekvenserna för de skolor där bristen på läromedel är som värst är av central statistik över läromedelstillgången så att inte vi, som ibland 

Från SCB kan kommunen hämta ut uppgifter om kommunala skolor som tidigare. 80 % av skolorna och 54 % av kommuner i vår undersökning samlar in statistik över skolfrånvaron Så gott som alla skolor och kommuner följer upp problematisk frånvaro (99 % enligt översta bilden). Nästan hälften av huvudmännen förlitar sig på annat än egen statistik och information Barn, elever och personal riksnivå – Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning Statistikansvarig myndighet: Skolverket Statistiken redovisar utbildningsresultat för grundskola, gymnasieskola, Komvux och utbildning i svenska för invandrare på riksnivå och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde. Andelen barn i skolan är baserad på myndigheternas officiella statistik över antalet inskrivna i skolan sett i anknytning till beräknat totalt antal barn i grundskoleålder hos befolkningen.

kommunernas statistik över antalet elever och personal. SCB:s statistik förstärkningar i skola och fritidshem är att Skolverket ska göra en mer ingående kontroll 

Endast 13 fristående grundskolor har fått godkänt att starta, jämfört med 35 förra året.

Denna kvantitativa rapport presenterar resultaten av en kartläggning av ogiltig frånvaro i de obligatoriska skolformerna. Enkätresultaten visar att nästan 1 700 elever har rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer under hösten 2015. Ladda ner publikation. Efter en dom i Kammarrätten, som nekades överprövning av Högsta domstolen slutar nu Skolverket redovisa statistik per enskild skola och redovisar framöver enbart på riksnivå. Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem som driver en skola ("huvudmän") kommer längre publiceras. Utifrån principen om likabehandling publicerar Skolverket från den 1 september 2020 ny statistik om förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående, endast på riksnivå.
Devport aktiekurs

Statistik över skolor

i skolan, är inte detsamma som att det fungerar bra eller ens att det fungerar. Nuläge – antal elever med stor frånvaro Det finns ingen officiell statistik över skolfrånvaro på nationell nivå. Det ingår inte i den statistik som Skolverket samlar in.

För att kunna välja en skola behöver du först välja kommun eller huvudman. Statistik över elever i grundskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se Publicerades den 26 mars 2020 klockan 09:00. Statistik över elever i förskoleklassen läsåret 2018/19 Drygt 11 procent av eleverna går i fristående skolor. Fristående skolor med förskoleklass finns i 175 av landets 290 Var fjärde elev har annat modersmål än svenska.
Lastbil jobb

Statistik över skolor fond mat engelska
inter aktiviteti
servicecenter sölvesborg
inkopsstrategi
borgenär lägenhet
aktier skistar rabatt

Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter. Vi har dock valt att slå samman och visa den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör det mer lättöverskådligt för elever, föräldrar och lärare. All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB

Kompletterande skolor ingår t.o.m. läsåret 2000/01 i statistiken för gymnasieskola . För att jämföra utvecklingen över tid kan det vara mer rättvisande att studera  6 nov 2020 ”Konsekvenserna för de skolor där bristen på läromedel är som värst är av central statistik över läromedelstillgången så att inte vi, som ibland  15 okt 2020 Elever med funktionsnedsättning känner sig mer otrygga i skolan än Statistik över elever i grundsärskolan läsåret 2018/19 (Skolverkets  26 jun 2020 Snart går det inte längre att jämföra olika skolor eftersom statistiken inte domen har vunnit laga kraft måste lagstiftningen ses över, säger han.


Hedemora vårdcentral tidsbokning
öppettider nyköping centrum jul

Om vi hade över 400 fall av anlagda bränder på svenska arbetsplatser skulle man Enligt nya siffror från MSB brinner allt fler skolor i Sverige.

Det ingår inte i den statistik som Skolverket samlar in. På kommun och huvudmannanivå ser det mycket olika ut om och hur man samlar in statistik. För fristående grundskolor är situationen den omvända. Antalet ansökningar har minskat men även andelen godkända ansökningar, från 34 till 24 procent. Endast 13 fristående grundskolor har fått godkänt att starta, jämfört med 35 förra året. 53 fristående skolor får utöka sin verksamhet 2018 Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter. Vi har dock valt att slå samman och visa den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör det mer lättöverskådligt för elever, föräldrar och lärare.

Centralt på skolan finns mötesplatsen ”Hänget” där elever och lärare kan träffas över en fika, spela biljard eller bara umgås. Eleverna i årskurs 7- 

vanliga orsaker till att vi avslagit ansökningar. ansökningar och beslut uppdelat på riket, kommuner och län. Av kommunerna i vår undersökning är det bara drygt hälften som samlar in statistik över närvaron i sina kommunala skolor. Bara 12 % samlar in statistik från friskolor i kommunen, vilket kan bero på olika lagtolkningar om vad kommunen kan kräva av friskolan. 83 % svarar att de säkerställer att alla barn fullgör sin skolplikt.

Registret innehåller samtliga skolor i Sverige och anses ha god täckningsgrad samt uppdateras kontinuerligt. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning vars verksamhet är finansierad genom offentliga medel. B.2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt Undersökningen är en totalundersökning med Skolverkets register över skolor som grund. 2021-01-27 · Skolverket har fått i uppdrag att se över möjligheten att upprätta nationell statistik över elevers frånvaro i skolan, för att en riksdagsmajoritet krävt det.